3. Học qua Video Tiếng Nhật

DANH SÁCH CÁC VIDEO PHỔ BIẾN HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG NHẬT

(Click vào từng video được liệt kê ở dưới)

1. Bài 1 Học tiếng Nhật sơ cấp: Giới thiêu tiếng Nhật 

2. Bài 2 Âm ghép Âm ngắt Trường âm trong bảng Hiragana

3. Bài 3: Số Đếm

4. Bài 4: Học ngữ pháp tiếng Nhật online

5. Học bảng chữ Hiragana trong 1 giờ nhanh nhớ, nhớ lâu

6. Bí quyết thuộc ngay bảng chữ cái HIRAGANA đơn giản - hiệu quả, Hoc bang chu cai hiragana

MỘT SỐ VIDEO GIỚI THIỆU CƠ BẢN


0 comments: